Kontakt

Dobrovoľnícky portál prevádzkuje  CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum

Adresa kancelárie: Tomašikova 3A, 821 01 Bratislava, Ružinov

Poštová adresa: P.O.Box 300, 814 99 Bratislava

Fakturačné údaje: IČO: 30849446 | DIČ: 2021844616

Číslo účtu: 2625058033/1100, Tatra banka, a.s.
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2505 8033

E-mail: kontakt@dobrovolnictvo.sk

Mobil: +421 918 987 479