O organizácii

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum, bolo založené v máji 2004. Našim poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.

  • Poskytujeme servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie.
  • Propagujeme dobrovoľníctvo na verejnosti a snažíme sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku.
  • Prepájame dobrovoľnícke organizácie, vzdelávame cez rôzne semináre, konferencie, či výskumy v oblasti dobrovoľníctva a zastrešujeme širokú škálu aktivít v prospech dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.

Už od roku 2008 zastrešujeme organizáciu Dní dobrovoľníctva po celom Slovensku a spolu s MZVaEZ udeľujeme ceny v rámci podujatia Dobrovoľník roka.

CARDO administruje a koordinuje virtuálne dobrovoľnícke centrum dobrovolnictvo.sk, ktoré je servisným a informačným portálom určeným pre dobrovoľnícke organizácie, dobrovoľníkov, verejnosť a podnikateľský sektor.