O organizácii

Sme skupinou aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud druhých. Nebojíme sa pomáhať a tak sme prišli na nápad sprostredkovať pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením a zároveň podporiť ich aktivitu a sebarealizáciu.