O organizácii

„Víziou Nadácie Aľony Kurotovej je podpora vzdelávania nadaných mladých ľudí zo zahraničia krajín, a tým im dať šancu meniť svoje životy a po návrate domov prispievať k rozvoju spoločnosti odkiaľ pochádzajú“.