Dobrovoľník roka 2017

Po ukončení prijímania nominácií bude nasledovať zasadnutie 5 člennej komisie, ktorá vyberie z prijatých nominácií tie, ktoré postúpia do užšieho výberu. Vybraných dobrovoľníkov aj ich nominantov budeme  kontaktovať.

Štatút oceňovania Dobrovoľník roka je k nahliadnutiu TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na ocenovanie@dobrovolnictvo.sk a na tel. čísle 0918 987 479

Srdce na dlani je ocenenie na celoslovenskej úrovni, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníkov a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Odovzdávame ju v týchto kategóriách:

Dobrovoľník Slovak Aid

Zahraničný dobrovoľník na Slovensku

Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti

Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou

Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia

Firemný dobrovoľník roka

Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc (viac ako 18 mesiacov)

Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu

Dobrovoľnícky projekt roka

 

UŽ 10 ROKOV UČÍME SLOVENSKO VZDÁVAŤ ÚCTU DOBROVOĽNÍKOM!

Podujatie realizujeme pod záštitou ministra zahraničných veci, pána Miroslava Lajčáka a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.