Zasadnutie Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Dňa 30. júna 2017 sme boli súčasťou zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky, na ktorom sa zúčastnil pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny – Ján Richter a členovia rôznych seniorských a iných organizácií. 

Cieľom bolo podať správu o súčasnom stave seniorského vzdelávania na Univerzitách tretieho veku, prerokovať návrhy zákonov, priblížiť vzdelávací program pre rozvoj digitálnych zručností „Digitálna garáž“ od spoločnosti Google a v neposlednom rade oboznámenie zúčastnených o vytváraní podmienok pre dobrovoľnícke činnosti starších občanov.

V rámci priestoru, ktorý nám bol poskytnutý, sme odprezentovali skutočnosti o seniorskom dobrovoľníctve a o možnostiach jeho rozvoja. Seniorské dobrovoľníctvo prispieva k neustálemu rozvoju vlastného potenciálu, zvyšovaniu kvality života a je cestou, ako aktívne prežiť obdobie staroby. 

Galéria