Tlačová správa oceňovanie Dobrovoľník roka 2014

Tlačová správa

Ocenili sme Dobrovoľníkov roka 2014  

Bratislava, 28.januára 2015

 

 

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum už po siedmykrát vo svojej desaťročnej histórii ocenilo dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným v predchádzajúcom období. Ocenení dobrovoľníci v deviatich kategóriách boli vyhlásení 28.1.2015 na MZVaEZ SR počas slávnostného galaprogramu spojeného s otvorením Európskeho roka rozvoja 2015  pod záštitou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka.

 

Nominovaných dobrovoľníkov na ocenenie Dobrovoľník roka 2014 prijal v dopoludňajších hodinách prezident SR Andrej Kiska, aby tak aj v mene Slovenskej republiky vyjadril vďačnosť za dobrovoľnícke aktivity ktoré robia dobrovoľníci a častokrát nimi zapĺňajú dieru, ktorá sa inak zaplátať nedá. Večerné vyhlasovanie ocenených už prebiehalo v Kongresovej sále na MZVaEZ SR za účasti pána Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktorý priamo prevzal záštitu nad týmto podujatím.

V rámci večera bol oficiálne otvorený Európsky rok rozvoja 2015, predstavení jeho slovenskí ambasádori a hlavné aktivity v tomto roku. Následne nato sa začalo oceňovanie Dobrovoľník roka 2014, ktoré sa nieslo v duchu nezištnej pomoci iným. Oceňovanie dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc sa udialo už siedmykrát v desaťročnej histórii CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra. Z takmer 100 nominovaných výberová komisia vybrala 27 nominovaných, z ktorých bol jeden v každej kategórii ocenený ako Dobrovoľník roka 2014.

Ocenenie Dobrovoľník roka 2014 získali:

V kategórii Dobrovoľník SlovakAid - Ivana Uličná

V kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku – Lud Touissant

V kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti – Mária Rešetárová

V kategórii Dobrovoľník v práci s deťmi a mládežou – Katarína Vincová

V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia – Zuzana Kiripolská

V kategórii Firemný dobrovoľník roka – Erika Karová

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc – Kvetoslava Kucharovičová

V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka -  projekt Dobrá novina

V kategórii Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu – obec Zálesie.

Informácie o nás

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004 s cieľom budovať povedomie a šíriť myšlienky dobrovoľníctva nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Okrem udeľovania ocenenia Dobrovoľník roka organizuje celoslovenské podujatie Dni dobrovoľníctva, menšie dobrovoľnícke akcie, aktívne sa podieľa na osvete dobrovoľníctva a je rovnako zapojené do rôznych medzinárodných projektov zameraných na dobrovoľníctvo. Informácie o ďalších aktivitách nájdete na www.dobrovolnictvo.sk a https://www.facebook.com/dobrovolnictvo.sk.

Za podporu ďakujeme spološnosti Kronreal, Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, kvetinárstvu Rhapis, reklamnej agentúre Citadela, vinárstvu Golguz. Tento večer bol popdorený aj z prostredkov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR SlovakAid.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Gešková

katarina.g@dobrovolnictvo.sk alebo ocenovanie@dobrovolnictvo.sk

0918 987 479

 

Galéria