Dobrovoľníci darujú 3%

Milí priatelia dobrovoľníctva, drahí dobrovoľníci.

 

Byť dobrovoľníkom je poslanie, ktoré je peniazmi neoceniteľné. Dobrovoľníci nezištne investujú svoj čas a talent pre pomoc druhým, bez toho aby očakávali finančné ohodnotenie.  No napriek tomu aj dobrovoľníctvo potrebuje k svojmu životu finančné prostriedky. Jednou z možností ako prepojiť dobrovoľníctvo so svetom peňazí je darovanie 2%.

Práve táto forma podpory je pre nás, organizácie tretieho sektora jeden z kľúčových zdrojov príjmov, ktoré nám umožňujú plniť naše sny. Našou hlavnou víziou je zmeniť pohľad na dobrovoľníctvo v slovenskej spoločnosti. Na to však potrebujeme aj Vašu pomoc. Ceníme si každého z vás, kto kedy prispel svojou troškou k napĺňaniu spoločných vízií. 

Radi by sme medzi vami opäť našli partnerov, ktorí veria v naše hodnoty a opäť nám darujú svoje 2%. O percento viac môžu darovať dobrovoľníci. Každý, kto v predchádzajúcom roku strávil minimálne 40 hodín dobrovoľníckou činnosťou má právo darovať až 3% zo svojich daní. Myslíme si, že aj táto možnosť je neklamným znakom toho, že dobrovoľníctvo v našej krajine naberá na svojej vážnosti. Aby sme Vám urýchlili proces podávania daňového priznania, môžete si stiahnuť predvyplnený formulár na poukázanie podielu zaplatenej dane TU, ale aj vzor pre potvrdenie o vami vykonávaných dobrovoľníckych hodinách v organizácii TU.  Ak ako organizácia potrebujete mať prehľad o dobrovoľníckych hodinách vašich dobrovoľníkov, stačí zaregistrovať svoju organizáciu a mať tak prehľad o všetkých hodinách, ktoré môžete svojim dobrovoľníkom pre potreby daňového priznania potvrdiť. Prostredníctvom nášho dobrovoľníckeho portálu sa snažíme poskytnúť priestor, kde sa stretáva dopyt dobrovoľníkov s ponukou dobrovoľníckych miest v organizáciách.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!

Potrebné údaje pre podporu CARDO - Národného dobrovoľníckeho centra:

Obchodné meno (Názov): CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 308 494 46
Sídlo: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava

Kontakt pre prípadné ďalšie otázky a potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti:

kontakt@dobrovolnictvo.sk
+421 918 987 479

Galéria