CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum udeľovalo cenu Srdce na dlani už šiesty krát Dobrovoľníkom roka 2013

Dobrovoľníctvo je o ľuďoch, ktorí svoj čas a energiu venujú nezištnej pomoci druhým. Je už na nich, akú formu pomoci si zvolia. Niektorí pomáhajú vo svojom najbližšom okolí a tí, ktorým nechýba duch dobrodruhov, opustia pohodlie domova a vycestujú do vzdialených krajín.

Tohtoročné slávnostné odovzdávanie ceny Dobrovoľník roka malo symbolický dátum 12.12.2013 a oceňovalo sa v 12 kategóriách. Galavečer sa uskutočnil v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len MZVaEZ) pod záštitou Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Od roku 2008 sa v toto ocenenie odovzdáva v tomto období, pri príležitosti medzinárodného dňa dobrovoľníctva. Ocenenie je v spoločnosti vysoko cenené ako uznanie prínosu jednotlivca alebo skupiny či mesta/obce pre rozvoj komunity. Dobrovoľníci svoju prácu vykonávajú bez finančnej odmeny, ich odmenou sú však ľudské osudy, do ktorých vnášajú pozitívnu energiu. O dobrovoľnícke programy je aj na Slovensku čoraz väčší záujem, dôkazom je aj spolu 130 nominácii na cenu Dobrovoľník roka 2013.  

Oceňovanie otvoril a hostí privítal pán Peter Burian, štátny tajomník MZVaEZ, ktorý udelil ocenenie a svojim vyjadrením podporil nielen dobrovoľníkov: „Pri pohľade na skladbu dobrovoľníkov v rámci programu SlovakAid sme došli k zaujímavému poznatku: zo 40 rozvojových dobrovoľníkov, ktorí boli vysielajúcimi organizáciami vybratí v rokoch 2012-2013, bolo 31 žien a 9 mužov. Potvrdzuje to nezastupiteľnú úlohu žien v rozvojovej politike a verím, že inšpiruje mužov nasledovať aj v tomto ich príklad. Náš rezort má ambíciu tento program naďalej administratívne, logisticky a finančne podporovať a z mojej strany vás chcem ubezpečiť o mojej plnej politickej podpore vášmu úsiliu.“

Nasledoval príhovor pani Zuzany Vinklerovej, výkonnej riaditeľky CARDO, ktorá z pohľadu svojho súbežného pôsobenia v komerčnom sektore vidí v dobrovoľníkoch cez ich angažovanosť potenciál výborných zamestnancov, o ktorých by zamestnávatelia mali mať v súčasnej dobe prednostný záujem.

Ocenenie v kategórii SlovakAid získal Pavol Markovič za jeho 5-mesačnú dobrovoľnícku službu v Keni v projekte Trnavskej univerzity. Ďalšími ocenenými v tejto kategórii boli Michal Kuracina a Pavol Blaškovič.

Ďalšími ocenenými boli:

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc ocenenie Srdce na dlani získala Irena Pillárová. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Peter Barčák, Filip Orlovský, Ivana Brezinská a Matúš Čupka.

V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka ocenenie Srdce na dlani získal projekt Včelí kRaj. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali projekty Zelená hliadka a Učíme sa spoliehať na vlastné sily.

V kategórii Dobrovoľník v humanitárnej oblasti ocenenie Srdce na dlani získal Peter  Valach. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získala Jana Rusinková.

V kategórii  Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou ocenenie Srdce na dlani získala Soňa Holíková. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Matúš Serafín, Jana Murínová, Martin Šturek a Júlia Madziková.

V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania ocenenie Srdce na dlani získala Eva Hančáková. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Lukáš Marťák a Frederika Belanová.

V kategórii  Dobrovoľník v oblasti životného prostredia ocenenie Srdce na dlani získal Dávid Turčáni. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Rudolf Pado a Matúš Čupka.

V kategórii  Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti ocenenie Srdce na dlani získala Mária Parobeková. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Eva Kubíková a Daniela Martinkovičová.

V kategórii  Dobrovoľník v zahraničí ocenenie Srdce na dlani získal Ladislav Borka. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Michal Kuracina a Margaret Dvorsky.

V kategórii  Zahraničný dobrovoľník na Slovensku ocenenie Srdce na dlani získal Ibrahim Azugar. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Karla Köhler, Deimante Vanagaite a Bohuslava Bánová.

V kategórii  Firemný dobrovoľník roka ocenenie Srdce na dlani získala Beáta Kováčová z Televízie Markíza. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal Martin Valentovič zo spoločnosti IBM.

V kategórii  Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu ocenenie Srdce na dlani získalo mesto Lučenec. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali obec Sedliacka Dubová, mesto Partizánske a mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Záujem o dobrovoľnícku prácu je dôkazom toho, že aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí svoj čas nezištne obetujú pomoci druhým.

Ďakujeme našim partnerom: Národná banka Slovenska, spoločnosť IBM, RHAPIS, KRON REAL s.r.o., agentúra Motiv P, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Citadela – Brand Language, Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš, poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová, a fotografka Jana Birošová.

Video oceňovanie Dobrovoľník roka

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum poskytuje servis a informácie pre organizácie a inštitúcie zapojené do dobrovoľníctva. Je občianskym združením, ktoré pôsobí ako edukačné, informačné, propagačné a edičné centrum. Nezisková organizácia CARDO organizuje dobrovoľnícke teambuildingové aktivity pre firmy v súlade s hodnotami firmy a rozvojovým plánom zamestnancov. V neposlednom rade podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov, konferencií a výskumov v oblasti dobrovoľníctva.

 

Galéria