Dni Dobrovoľníctva 2013

Občianske združenie C.A.R.D.O, ktoré je národným dobrovoľníckym centrom, organizuje spolu s partnermi už 5. ročník Dní dobrovoľníctva 2013. V dňoch 20 a 21.septembra sa po celom Slovensku budú môcť jednotlivci z radov verejnosti, firiem či štátnych inštitúcií zapojiť do rôznych dobrovoľníckych aktivít a pomôcť tak svojimi vlastnými silami tam, kde je to potrebné.

C.A.R.D.O pomáha spájať záujemcov o dobrovoľnícku prácu a organizácie, ktoré takúto pomoc potrebujú. V prípade záujmu si budúci dobrovoľníci môžu pozrieť ponuku dobrovoľníckych ponúk na stránke www.dobrovolnictvo.sk a sami si nájsť typ aktivity, ktorej by sa chceli vo svojom meste venovať na základe prehľadu ponúk, ktoré sú na stránke zverejnené.

Hlavným cieľom tohto podujatia je zaviesť systematický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít na Slovensku a umožniť tak ľuďom získať pozitívnu skúsenosť s dobrovoľníctvom. „ Občianske združenie C.A.R.D.O. organizuje Dni dobrovoľníctva už piatykrát. Snažíme sa aj takouto cestou osloviť a získať čo najviac aktívnych ľudí a zapojiť ich do činnosti rôznych organizácií, či aktivizovať a učiť tieto inštitúcie, ako si robiť propagáciu a nábor dobrovoľníkov pre svoje potrebyO úspešnosti našej snahy svedčí fakt, že sa každým rokom zapája čoraz viac dobrovoľníkov, čomu sa nesmierne tešíme, “ informovala Mária Lacková, projektový manažér.

Bližšie informácie o zapojených firmách a inštitúciách, ako aj o tipoch na organizácie a spôsobe zapojenia v jednotlivých regiónoch prinesieme na našej stránke už čoskoro.

Zdroj: C.A.R.D.O. 

Galéria