Kto sme

CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum vzniklo v máji 2004. Našim poslaním je rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. Sme zastrešujúcou organizáciou pre viac ako 400 organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi po celom Slovensku.

• poskytujeme servis a informácie pre organizácie a inštitúcie zapojené do dobrovoľníctva

• propagujeme dobrovoľníctvo v súkromnom a verejnom sektore ako aj na verejnosti

• poskytujeme konzultačné služby inštitúciám a jednotlivcom, ktorí sa usilujú o rozvoj medzinárodných vzťahov a mobility

• podporujeme sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov, konferencií a
výskumov v oblasti dobrovoľníctva

• pôsobíme ako edukačné, informačné, propagačné a edičné centrum 

• rozvíjame dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí

• prevádzkujeme jediný a najväčší dobrovoľnícky portál na Slovensku

• prepájame viac takmer 400 dobrovoľníckych organizácii s firmami a s dobrovoľníkmi

• organizujeme dobrovoľnícke teambuildingové aktivity pre firmy v súlade s hodnotami firmy a
rozvojovým plánom zamestnancov

Kancelária

Adela Jakubová
office manažér
poslať e-mail

Karina Smalcová
koordinátor dobrovoľníkov
poslať e-mail

Viera Pastorková
web a newsletter redaktor
poslať e-mail

Miroslav Hajnoš
redaktor
poslať e-mail

Andrej Vančo
koordinátor Dobrovoľníckej knižnice
poslať e-mail

 

Naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci

Nina Havettová, dobrovoľníčka

Jana Mišíková, dobrovoľníčka

Lucia Šusteková, dobrovoľníčka

Adela Ďuráková, dobrovoľníčka

 

Výkonný výbor

Zuzana Vinklerová
výkonná riaditeľka
poslať e-mail

Jana Gajdošová
členka Výkonného výboru
poslať e-mail

Mária Kožárová
členka Výkonného výboru
poslať e-mail

Matúš Jakub
člen Výkonného výboru a projektový manažér
poslať e-mail

 

Dozorná rada

Ján Oparty
člen Dozornej rady
poslať e-mail

Marcela Pokrývková
členka Dozornej rady
poslať e-mail

Jana Dobrocká
členka Dozornej rady
poslať e-mail

 

Sme členmi

Členstvo v CEV - Centrum Europeen du Volontariat Bruxelles

Členstvo v FKI - Fórum kresťanských inštitúcií

Členstvo v PMVRO - Platforma mimovládnych rozvojových organizácii