Európska dobrovoľnícka služba vo Fínsku, Virrat

Stručný opis projektu: During the one 25-day long EVS project the volunteers are going to work on increasing the cultural awareness through organising an international activities in the rural area surrounding Marttinen Youth Centre. The volunteers...

Virrat 35h 05.11. - 30.11.2017 3

Európska dobrovoľnícka služba v Grécku, Solún

Možnosť Európskej dobrovoľníckej služby v Grécku, v Solúne v organizácií United Societes of Balkan. Projekt je zameraný na médiá - práca pre web media, e-radio, e-magaziny, e-televízia, vlastný miniprojket, ... Výber účastníka je založený na...

Solún 35h 01.01. - 31.10.2018 1

EDS projekt v Anglicku

Ročný projekt Európskej dobrovoľníckej služby za finančnej podpory projektu Erasmus+. Dobrovoľník si môže vybrať oblasť práce, kde by chcel získať skúsenosti. Môže pracovať na rôznych terapiách, pomáhať v škole, pri rehabilitáciách a ďalších...

Alton 30h 25.08. - 22.07.2018 1

"Poďme sa učiť po našom"

Linka detskej istoty, n.o. hľadá prostredníctvom projektu CVRZ CESTA, dobrovoľníkov, ktorí majú minimálne bakalársky stupeň vzdelania v odbore ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA. Projekt bude prebiehať od mesiaca september 2017 a úlohou dobrovoľníkov je...

Bratislava 8h 01.09. - 31.08.2018 6

"21 km pre deti - Bežíme deťom na pomoc"

Opäť sa blíži termín nášho charitatívneho behu "21 km pre deti - Bežíme deťom na pomoc", ktorý organizuje Linka detskej istoty, n. o. už deviaty ročník. Beh bude prebiehať 10.9.2017 od 07:30 do cca 13:00 hod na Partizánskej lúke v Bratislave. Ide o...

Bratislava 7h 10.09. - 10.09.2017 50