Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018
24.09.2018 14:00
04.10.2018 16:00
10 hodín 50
raz za mesiac
Nitriansky kraj,
okres Nitra,
Nitra,
Nitra

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018

REalizuj sa s nami na medzinárodnom festivale... Chceš absolvovať prax na Festivale Divadelná Nitra? Asociácia Divadelná Nitra ponúka študentom možnosť zapojiť sa do rôznych oblastí dobrovoľníckej práce počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 (28. 9. – 03. 10. 2018) a zároveň tak absolvovať aj odbornú prax v rámci svojho štúdia. Ak váhaš, pozri si našu video výzvu: https://www.youtube.com/watch?v=nbmqcUUsh1k&t=2s Ďalšie info aj na: http://www.nitrafest.sk/…/Dobrovonciamlad…/dobrovolnici2017/ Prihlasovací formulár na dobrovoľnícku prácu na Divadelnej Nitre 2018: http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/ Tešíme sa na Teba!

Oblasť činnosti:

Miestna komunita, Mládež a deti, Umenie a kultúrne dedičstvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Motivovanie ľudí, Prezentovanie, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Analyzovanie a riešenie problémov, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Komunikácia v cudzom jazyku, Samostatnosť,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor