Dobrovoľnícky projekt v Lotyšsku
01.01.2019 00:00
01.12.2019 00:00
30 hodín 1
denne
Zahraničie kraj,
okres Zahraničie,
Liepaja,
heart of Old Liepāja, Kungu Street 24

Dobrovoľnícky projekt v Lotyšsku

Projekt je mládežníckom centre v Liepaja, ktoré sídli v budove, ktorá je veľmi moderná a poskytuje priestor pre organizovanie koncertov, výstav, divadelných predstavení, diskusií. Projekt je ideálny pre mladého človeka, ktorý sa zaujíma o kultúru, je tam veľký priestor pre realizáciu vlastných nápadov. Projekt je financovaný z projektu ERASMUS+, Európska dobrovoľnícka služba, takže všetky náklady sú platené z grantu.

Oblasť činnosti:

Mládež a deti, Umenie a kultúrne dedičstvo, Zahraničné dobrovoľníctvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Organizovanie a plánovanie práce, Motivovanie ľudí, Prezentovanie, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Rozhodovanie, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Technická gramotnosť, Digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti), Manuálna zručnosť, Samostatnosť, Vedenie ľudí,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

KERIC

Mirka Petrikova 00421908913995