Poézia mesta v Banskej Bystrici
16.09.2017 14:00
16.09.2017 19:00
5 hodín 10
Jednorázovo
Banskobystrický kraj,
okres Banská Bystrica,
Banská Bystrica,
Centrum mesta a okolie

Poézia mesta v Banskej Bystrici

Do projektu Poézia mesta v Banskej Bystrici hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí/é nám pomôžu zabezpečiť hladký priebeh celého podujatia (starostlivosť o účinkujúcich umelcov, monitorovanie jednotlivých lokalít, na ktorých budú odprezentované/vystavené umelecké diela). O Poézii mesta v Banskej Bystrici: Pozývame vás na nezvyčajnú exkurziu mestom Banská Bystrica. Našimi zastávkami nebudú architektonicky zaujímavé budovy, pamätníky, miesta, ktoré majú historický význam alebo kde žili významné osobnosti. Na naše mesto sa pozrieme z perspektívy reálnych odkazov, nápisov alebo graffiti na budovách, múroch, lavičkách... Pracujeme s opačným princípom ako je infiltrovanie poézie do verejných priestorov (ako je napr. poézia v električkách, v metre a podobne). Konkrétny a verbalizovaný alebo vizualizovaný zásah do verejného prostredia sa stáva východiskovým materiálom pre nové diela, ktoré budú odprezentované v rámci jednodňovej udalosti: Poézia mesta v Banskej Bystrici - 16.9.2017 /v prípade nepriaznivého počasia 17.9./. Našim zámerom je zviditeľniť často nenápadné zásahy do verejného priestoru v Banskej Bystrici, upriamiť na ne pozornosť – venovať čas detailom z každodenného života, ktoré nás obklopujú -a tvorivo ich interpretovať. Koncept je prenosný do ľubovoľného mesta, snahou je vytvoriť pomyselnú knižnicu obsahujúcu ,,poézie“ rôznych slovenských lokalít. Počas jedného dňa sa stretnete s kombináciou inštalovaných a performatívnych výstupov v podobe rôznych textov, nahratého hovoreného slova, výtvarnej inštalácie, komiksu, slam poetry, stand-upu, parkouru, pohybovej performance, hudobno-zvukovej performance a Rádia život – rozhlasovej improvizácie. Autorky a organizátorky podujatia sú: performerka Mária Danadová a režisérka Monika Kováčová = nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO - www.odivo.sk. Informácie o Poézii mesta # Banská Bystrica aktualizujeme na stránke www.odivo.sk/poeziamesta. Sledujte 16.9. červené trojuholníky a dozviete sa viac.

Oblasť činnosti:

Miestna komunita, Umenie a kultúrne dedičstvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Motivovanie ľudí, Prezentovanie, Schopnosť vyjadrovania sa, Rozhodovanie, Samostatnosť,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor

Odivo, o.z.

Monika Kováčová 0902395956