Európska dobrovoľnícka služba v Anglicku, Lancester
01.04.2017 00:00
23.07.2017 00:00
480 hodín 3
pracovné dni
Zahraničie kraj,
okres Zahraničie,
Lancester, Anglicko,
Lancester, Anglicko - organizácia Castleriggmanor - mládežnícke centrum pre rímsko-katolícku diecézu v Lancestri

Európska dobrovoľnícka služba v Anglicku, Lancester

Naša partnerská organizácia Castleriggmanor - mládežnícke centrum pre rímsko-katolícku diecézu v Lancesteri hľadá 1-3 dobrovoľníkov pre službu mladým. Centrum sa venuje mladým vo veku od 11 až 20+ a vedie ich prostredníctvom rôznych programov, ktoré zahŕňajú rozprávanie sa, prácu v skupinách, outdoorové aktivity, čas modlitby, zdieľanie sa. Dobrovoľník/ci budú pomáhať v centre, pripravovať a viesť rôzne aktivity pre mladých. Všetky náklady - cestovné, strava, ubytovanie, vreckové je hradené z grantu Erasmus+.

Oblasť činnosti:

Miestna komunita, Mládež a deti, Zahraničné dobrovoľníctvo,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Samostatnosť, Vedenie ľudí,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor