Rodičia 12-ročného Filipa hľadajú občasnú dobrovoľnícku výpomoc
08.03.2017 00:00
31.12.2017 23:00
100 hodín 1
dohodou pravidelne
Bratislavský kraj,
okres Bratislava I,
Bratislava,
Bratislava

Rodičia 12-ročného Filipa hľadajú občasnú dobrovoľnícku výpomoc

Hľadáme dobrovoľníka / dobrovoľníčku, špeciálneho/nu prípadne liečebného/nú pedagogika/čku, zdravotnú sestru, prípadne študenta/študentku, ktorý/á by bola ochotný/á s Filipkom pracovať, vzdelávať sa s ním a súčasne aj občas postrážiť ho. Filip je hypotonik a epileptik so stagnáciou reči a ďalšími čiastkovými diagnózami. Napriek tomu je to veselý a usmiaty chlapec plný radosti a šťastia Kontakt: Ľudmila Belinová; Mail: lbelinova@gmail.com; mobil: 0905 219 823

Oblasť činnosti:

Zdravie a sociálna starostlivosť,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Osobnostný rozvoj,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor