Historický poštový vozeň z roku 1937
01.07.2016 08:00
01.07.2017 07:55
40 hodín 5
víkendy
Bratislavský kraj,
okres Bratislava III,
Bratislava - Rača,
Železničné múzeum

Historický poštový vozeň z roku 1937

Opravujeme - reštaurujeme historický poštový vozeň z roku 1937 a chceme, aby na svoje 80. narodeniny vyzeral ako zo škatuľky. Vozeň vyžaduje mimoriadnu pozornosť a cit aj napriek tomu, že ide o tvrdú prácu. Ide o súčasť národnej zbierky železničných vozidiel, zároveň je to jediný zachovaný exemplár z pôvodne piatich vyrobených kusov. V interiéri sa nachádza 11 metrov dlhé modelové koľajisko s modelmi reálnych bratislavských stavieb a v časti interiéru je zachovaný pôvodný interiér kancelárie poštového úradníka z roku 1971, resp. 1937. Práce, ktoré budeme v priebehu roka realizovať: - náterové práce - brúsenie s ručnými brúskami - práca s ručným oklepávačom - oprava modelového koľajiska - práca s drevom, kovmi a papierom - výstavná činnosť - krúžky pre deti od 10 rokov - verejné prezentácie v Bratislave a na západnom Slovensku. Ako je zo zoznamu prác zrejmé, zameriavame sa okrem fyzických opravných prác aj na organizovanie verejných podujatí, prácu s deťmi a momentálne pracujeme aj na založení vlastnej stálej základne v Bratislave. Potrebujeme nadšených ľudí s vytrvalosťou a odhodlaním a so silnou chopnosťou hľadať spôsoby ako áno namiesto dôvodov prečo nie. V prípade dlhodobej spolupráce a členstva v našom klube ponúkame množstvo praktických skúseností z oblasti osobnostného rozvoja, psychológie predaja, reštaurátorských prác, kontakty v železničnej doprave s perspektívou získania pracovného miesta, či skúsenosti z príprav jázd parných vlakov v rámci Slovenska i zahraničia.

Oblasť činnosti:

Manažment a organizácia, Mládež a deti, Umenie a kultúrne dedičstvo, Zahraničné dobrovoľníctvo, Životné prostredie,

Zručnosti, ktoré môžeš nadobudnúť:

Komunikácia (jednanie s ľuďmi), Organizovanie a plánovanie práce, Motivovanie ľudí, Prezentovanie, Kultivovaný písomný prejav, Schopnosť vyjadrovania sa, Tímová práca, Analyzovanie a riešenie problémov, Rozhodovanie, Pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, imp, Tvorivosť (kreativita), Osobnostný rozvoj, Komunikácia v cudzom jazyku, Technická gramotnosť, Manuálna zručnosť, Fyzická zdatnosť, Samostatnosť, Vedenie ľudí, Vyjednávanie,

musíš sa najpr prihlásiť do systému

Organizátor